kuromoji

辞書ベースの日本語 Tokenizer - Kuromoji, Sudachi, Fugashi, Kagome, Lindera

辞書をベースに処理する日本語 Tokenizer のいくつかをコードを書いて実行してみました。 (a) Lucene Kuromoji (b) atilika Kuromoji (c) Sudachi (d) Kuromoji.js (e) Fugashi (f) Kagome (g) Lindera 今回は以下の文を処理して分割された単語と品詞を出力…